“Στόχος είναι η συνεργασία που θα σέβεται τις δεσμεύσεις προς την ΕE”. Μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς δήλωσε:  “Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα θα πρέπει να αναλυθεί με νηφαλιότητα ώστε να φανεί τι είναι εφικτό. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δεν πρέπει να προκαλέσουν κάποια υπερβολική αντίδραση.  Στόχος των διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα πρέπει να είναι ο σχηματισμός μίας συνεργασίας, η οποία θα διατηρήσει την προσήλωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   Η κατάσταση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες αναδεικνύει την ανάγκη να υιοθετηθεί από την ΕΕ ένα ολοκληρωμένο πακέτο που θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Περιμένω οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην συνεδρίαση του Ιουνίου να συμφωνήσουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.”   Προγραμματίζω να επισκεφθώ την Αθήνα πολύ σύντομα για να συνεχίσω τις συζητήσεις με όλες τις δημοκρατικές και εποικοδομητικές πολιτικές δυνάμεις.