Παρατείνεται έως  τις 30 Μαρτίου 2012,  μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου,  η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.  Η παράταση αφορά σε οφειλές οι οποίες  κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.