Στα 500,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του έτους οι ακάλυπτες επιταγές, ενώ σε τεμάχια ξεπέρασαν τις 41.200, σύμφωνα με στοιχεία της Τειρεσίας.   Το Μάρτιο του 2012 οι ακάλυπτες επιταγές διαμορφώθηκαν στα 202 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 23,79% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, ενώ σε τεμάχια ανήλθαν σε 13.952, μειωμένες κατά 11,76%.   Παράλληλα, οι απλήρωτες συναλλαγματικές διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους σε 58,6 εκατ. ευρώ και σε τεμάχια σε 34.765.   Το Μάρτιο οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 17,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 8,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, ενώ σε τεμάχια διαμορφώθηκαν σε 10.870 καταγράφοντας πτώση 14,43%.