Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giga fm 105,4 | Ραδιοφωνικός Σταθμός | Ήπειρος | Ιωάννινα

Οικονομία

Οι προτάσεις των επιμελητηρίων για έξοδο από την κρίση

Δράσεις για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου οι πρόεδροι των 7 μεγαλύτερων Διμερών Επιμελητηρίων και η ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με ΙΟΒΕ και BCG.  Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων παρέδωσαν 10 δέσμες δράσεων στον πρωθυπουργό, ενώ όπως σημειώνουν απαιτείται παράλληλα η εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς που θα ορίζει τις κεντρικές επιλογές της χώρας για την επόμενη εικοσαετία. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι δυνάμεις της ελληνικής οικονομία και να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αναστέλλουν την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη. Η Μελέτη για την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας προκύπτει από τη γνώση και την εμπειρία που έχει προκύψει από τον τρόπο που αντιμετώπισαν την κρίση άλλες χώρες στο παρελθόν όπως η Σουηδία, η Βρετανία, η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία και αξιοποιεί τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία στο παρελθόν. Πρόκειται για μια νέα ιεράρχηση κινήσεων οργάνωσης, διοίκησης, αλλά και νέα στοχοθέτηση και ανάληψη ευθυνών ώστε οι ενέργειες να είναι αποτελεσματικές και τα αποτελέσματα μετρήσιμα. Οι πέντε πρώτες δράσεις αφορούν το οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο και οι επόμενες πέντε αφόρούν τη διευκόλυνση επενδύσεων και την υλοποίηση της ανάπτυξης.
Αναλυτικά οι δέσμες δράσεων είναι:
1. Σύσταση ενός Κέντρου Διακυβέρνησης που θα έχει άμεση αναφορά στον Πρωθυπουργό και θα διαμορφώνει προϋπολογισμό ανά υπουργείο. Στο Κέντρο Διακυβέρνησης θα συμμετέχουν managers και όχι πολιτικοί και θα ελέγχει τη ροή των δαπανών ανά τομέα και την αποτελεσματικότητά τους.  Κάτι ανάλογο είχε εφαρμοστεί με επιτυχή αποτελέσματα από τον Τόνυ Μπλαιρ στη Βρετανία, αλλά και στη Σουηδία και τον Καναδά.   2. Μέριμνα ώστε να εφαρμόζεται ότι αποφασίζεται και όχι μόνο να νομοθετούνται. Η καθυστέρηση της εφαρμογή των νόμων έχει μεγάλο κόστος. Πρέπει να κωδικοποιηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία και να αναλύονται οι επιπτώσεις κάθε νέας νομοθεσίας.
3. Βελτίωση Δημόσιας Διοίκησης ώστε να αποκοπεί από τον κομματικό μηχανισμό και να τεθούν όροι ιδιωτικού τομέα. Να είναι μόνιμοι οι Γενικοί Γραμματείς.    4. E-Government για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Μπορεί να στηριχθεί με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για την ψηφιακή σύγκλιση. Να γίνει υποχρεωτική η κατάθεση εγγράφων μέσω Διαδικτύου.   5. Νέα Ενιαία Αρχή Πάταξης Διαφθοράς που θα συνεργάζεται με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.   6. Invest In Greece, να γίνει Κεντρικό αδειοδοτικό όργανο επενδύσεων. Θα διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες τα απαιτούμενα έγγραφα και θα παρακολουθεί το φάκελο της κάθε επένδυσης.    7. Σύσταση στο ΣτΕ νέου τμήματος για την ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων.    8. Άμεση υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας.    9. Ενίσχυση προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.    10. Εξασφάλιση ρευστότητας με την ενίσχυση του ρόλου της Τράπεζα της Ελλάδας και με ενίσχυση της Εποπτείας.

Οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων (Ελληνο-Αμερικανικό, Ελληνο-Βρετανικό, Ελληνο-Γαλλικό, Ελληνο-Γερμανικό, Ελληνο-Ιταλικό, Ελληνο-Ολλανδικό και Ελληνο-Σουηδικό), στις δηλώσεις τους, τόνισαν ότι βασικός στόχος είναι η συντομότερη δυνατή επάνοδος της χώρας σε θετικούς και βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, συμβατούς με το δυνητικό προϊόν (ΑΕΠ) της οικονομίας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Ο κ. Γιάννος Γραμματίδης, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού, επεσήμανε: «Είναι δράσεις με έντονη κοινωνική απόδοση καθόσον βοηθούν στην μείωση της ανεργίας μέσα από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προοπτικών για τους νέους μας, στην αποκατάσταση χρόνιων αδικιών σε βάρος των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων και στην δημιουργία τόσο κράτους όσο και αισθήματος δικαίου».  Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Βρετανικού Επιμελητηρίου, κ. Χάρης Οικονομόπουλος, τόνισε: «Απαιτείται η άμεση διόρθωση και ο εκσυγχρονισμός του  αναποτελεσματικού συνταγματικού συστήματος διακυβέρνησης. Η συστημική αυτή διόρθωση προϋποθέτει μία άμεση, ταχεία και αποτελεσματική συνταγματική αναθεωρητική διαδικασία, με αξιοποίηση της μοναδικής αυθεντικής έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας μέσα σε ένα δημοκρατικό σύστημα, το δημοψήφισμα. Η διόρθωση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς το Κράτος να χρειαστεί να κατεβάσει ρολά ούτε στιγμή, παράλληλα με τη διακυβέρνηση της χώρας και την προσπάθεια επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων».   Ο κ. Χριστόφορος Χατζόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Γαλλικού Επιμελητηρίου, σημείωσε: «Μέχρι στιγμής όμως και σε σχέση με το δημόσιο, οι κυβερνήσεις σχεδόν μόνο νομοθετούν χωρίς να ασκούν καθημερινό management στις διάφορες υπηρεσίες μη αξιοποιώντας έτσι ούτε το ανθρώπινο δυναμικό ούτε όλους τους οικονομικούς πόρους».    Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Γερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Μιχάλης Μαίλλης, υποστήριξε ότι: «Οι 10 Δράσεις που ζητάμε σήμερα,   απελευθερώνουν την οικονομία και δημιουργούν τις κατάλληλες και στέραιες συνθήκες για την προσέλκυση σοβαρών επενδύσεων και επανεκκίνησης».    Ο κ. Ιωάννης Τσαμίχας, Πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου, συμπλήρωσε: «Από την πλευρά μου απλώς θα καταθέσω τα αυτονόητα. Τόσο σε περιόδους ύφεσης όσο και σε περιόδους ανάπτυξης πρέπει να διασφαλίζουμε :  την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, σταθερό φορολογικό σύστημα, σταθερό διοικητικό μηχανισμό που θα προωθεί και θα λύνει προβλήματα ανεξάρτητα του ποιος  ή ποιο κόμμα κυβερνά και εξειδικευμένα στελέχη με γνώση του αντικειμένου που χειρίζονται και όχι «φίλοι»και κομματάρχες που αναλαμβάνουν ρόλους συμβούλων».   Ο κ. Γρηγόρης Σκλήκας, Μέλος του ΔΣ του Ελληνο-Ολλανδικού Επιμελητηρίου σημείωσε: «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για τη χώρα, τους ανθρώπους που εργάζονται στις εταιρείες μας, τις οικογένειές μας. Λαμβάνοντας υπόψη μας τα δεδομένα της εποχής μας, προσπαθήσαμε και εμείς να συμβάλλουμε και να συνεισφέρουμε στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα».    Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Σουηδικού Επιμελητηρίου, κ. Κωνσταντίνος Μαρινάκης, ανέφερε: «Πρέπει να δούμε την Ελλάδα σαν μια επιχείρηση με μετόχους όλους τους Έλληνες πολίτες. Θέλουμε να βοηθήσουμε την οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει, συμβουλευτικά αλλά και επικοινωνιακά και ουσιαστικά να ανβαθμίσουμε το image της χώρας μας εσωτερικά σε ένα αξιόπιστο συνεργάτη για όλους τους πολίτες, χρηματοδότες και επενδυτές».    Ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Πρόεδρος της ΕΕΔΕ, σημείωσε: «Φιλοσοφία της ΕΕΔΕ είναι «η ισχύς εν τη ενώσει». Η χώρα χρειάζεται τη βοήθεια όλων. Στόχος είναι η διοίκηση της χώρας και η επανένταξή της στις υγιείς οικονομίες. Το σημαντικό είναι να αλλάξουμε στάση και να επιδιώξουμε αυτό να γίνει πράξη μέσα από τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τον κοινωνικό μας περίγυρο».

Written By

Comments

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οικονομία

Δημόσιο Χρέος/ΑΕΠ Έλλειμμα Του Προϋπολογισμού Πνίγουν Τους Έλληνες. Μετά από την πτώχευση του δημόσιου τομέα το 2009 η οποία μεταφέρθηκε με νόμους στις πλάτες...

Οικονομία

Οκτώ Νέα Προγράμματα Επιδότησης Εργασίας, υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ. Έχουν ήδη ανοίξει και είναι συνολικού προϋπολογισμού 440 εκατ. ευρώ. Οι επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας είναι 42.600....

Κοινωνία

Έρευνα για την Ελλάδα, ποιος είναι ο πληθυσμός της και αξιολόγηση διάφορων οικονομικών δεικτών Οι αναφορές για την Ελλάδα είναι ουκ ολίγες, γεμάτες ζωηρές...

Πολιτική

Όλα τα μέτρα είναι στο τραπέζι, ακόμη και το ολικό lockdown, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. «Την Πέμπτη οι λοιμωξιολόγοι...

Advertisement

Copyright © 2021 Giga FM 105.4 Επικοινωνία: 2651052441

  • https://s46.myradiostream.com/7322/listen.mp3
  • https://s46.myradiostream.com:7322/;
  • MUSIC