Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Φέτος οι υποψήφιοι για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους πρέπει να συνυπολογίσουν αφενός τη μεγάλη πτώση των βάσεων που προβλέπεται κυρίως στις περιφερειακές σχολές και αφετέρου την κατάργηση των μετεγγραφών. Παράλληλα, η κατάθεση των μηχανογραφικών γίνεται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά και θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου.