Σειρήνες πολέμου σήμερα σε όλη την Επικράτεια στο πλαίσιο ελέγχου του συστήματος Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας. Ο  δοκιμαστικός συναγερμός  εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης «ΤΑΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-2012» και  όπως τονίζουν οι αρμόδιες αρχές  δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας στον πληθυσμό της χώρας.