Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο ΗπείρουΤο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Ε.ΤΕ.Π.Η.) φιλοξένησε χθες το πρώτο πιλοτικό Εργαστήρι Συνεργατικής Καινοτομίας και Διεπιχειρησιακών Συνεργασιών με βασικό ομιλητή τον κ. Αντώνιο Αγγελάκη, Στέλεχος της Μονάδας Καινοτομίας και Συνεργατικών Σχηματισμών του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου και Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης ο οποίος είπε ότι το ΕΤΕΠΗ έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των εγκατεστημένων εταιρειών αλλά και της ίδιας της οντότητας του Τεχνολογικού Πάρκου σε σχέση με αυτές και άλλους φορείς. Ο κ. Ζωνίδης ανέφερε: «ο λόγος που σήμερα είμαστε όλοι εδώ ΕΤΕΠΗ, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, το οποίο  στηρίζει τις προσπάθειες του ΕΤΕΠΗ, ο Δήμος Ιωαννιτών και βέβαια το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με την Μονάδα Καινοτομίας και το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ παράρτημα Ηπείρου, είναι διότι πιστεύουμε στη συνεργασία και επισήμανε ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι συνετό να προωθηθούν και υποστηριχθούν δράσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση των δεσμών αλλά πολύ περισσότερο στη δημιουργία άλλου πλαισίου συνεργασίας σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Ο ρόλος του ΕΤΕΠΗ είναι να σταθεί αρωγός προς τις εγκατεστημένες τεχνολογικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (Spin-off) και τις νεοφυείς (Stat – up) καθώς επίσης να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της δημιουργία νέων εταιριών, νεοφυών (start up) που θα δραστηριοποιηθούν με σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων έρευνας και προηγμένης τεχνολογίας. Το ΕΤΕΠΗ θέλει να υποστηρίξει την ανάπτυξη επιχειρηματικών – καινοτόμων δραστηριοτήτων στις θερμοκοιτίδες του και να τις προωθήσει ώστε να κατακτήσουν στην αγορά τη θέση που τους αντιστοιχεί». Ο κ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια και πως θα πρέπει να διευρυνθεί. Επισήμανε ότι είναι θερμός υποστηρικτής των συνεργασιών και ευελπιστεί να γίνουν προσπάθειες ώστε να υλοποιηθούν ανοιχτές ημερίδες για την ενημέρωση όλων των επαγγελματιών του Νομού μας. Ο συντονιστής του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ παραρτήματος Ηπείρου κ. Χρήστος Μπουκουβάλας τόνισε ότι προτεραιότητα του παραρτήματος Ηπείρου είναι να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στις δράσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, στις εργασίες παραβρέθηκε και ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος του Δήμο Ιωαννιτών στο ΔΣ της ΕΤΕΠΗ Α.Ε., ο οποίος τόνισε ότι η συνεργασία και η εξωστρέφεια των εταιρειών αλλά και η καινοτομία προϋποθέτει την ύπαρξη της απαιτούμενης «κρίσιμης μάζας» φυσικών και νομικών πρόσωπων, θεσμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που θα αλληλοσυμπληρώνονται. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, μέσω του κ. Αγγελάκη ενημέρωσε τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας για τις υπηρεσίες της Μονάδας Καινοτομίας, για τα υφιστάμενα εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας και τις δράσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Κατά τις εργασίες του εργαστηρίου αναδείχθηκε η κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων, ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει επιτελέσει ουσιαστικό έργο. Οι παρευρισκόμενοι χαρακτήρισαν ως εξαιρετικά σημαντική την παρουσία του στην εκδήλωση θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιοχής. Στη συνάντηση μετείχαν 10 εταιρείες: η Q&D με εκπρόσωπο τον κ. Τσακανίκα, η Comitech με τον κ. Παπανικολάου, η ISBS σε συνεργασία με τη Wapp με τον κ. Μακρή και τον κ. Παρασκευά, η QReca! με τον κ. Γερογιάννη και τον κ. Αθανασίου, η Neuron Energy Solutions με τον κ. Κατερτσίδη, η Simple Solutions με τον κ. Βόγκλη και τον κ. Ζαφείρη, η SymAgro με τον κ. Γάτσιο, η QBase R&D με τον κ. Κούτλα και δύο από τις βραβευθείσες ομάδες του διαγωνισμού Οδύσσειες Καινοτομίας 2013, η openX με τον κ. Ευσταθίου και η e-order now με τον κ. Μανούση και τον κ. Καραβασίλη. Οι εταιρείες παρουσίασαν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους τα οποία και κατέγραψε η Μονάδα Καινοτομίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό την αξιοποίηση αλλά και τη διάχυση σε ευρύτερους παραγωγικούς κλάδους. Το ΕΤΕΠΗ μέσα από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και συνεργασίες θέλει να διαμορφώσει τις συνθήκες ούτως ώστε οι εγκατεστημένες εταιρίες να υποστηριχθούν και σε τεχνογνωσία και σε εργαλεία ανάπτυξης της καινοτομίας. Από τα ίδια τα στελέχη των επιχειρήσεων τονίστηκε η ανάγκη για συνεργασία.Τέλος, το ΕΤΕΠΗ, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ παράρτημα Ηπείρου και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανανέωσαν το ραντεβού τους, προγραμματίζοντας μία ευρύτερη συνάντηση με όλους τους παραγωγικούς κλάδους της Ηπείρου.