Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησε ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής με το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ  προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.  Το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΕΣΕΒΕ  έχει  την απαιτούμενη επάρκεια και στα πλαίσια του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» κατέθεσε το φάκελο του ΝΠΔΔ (ΟΚΠΑΠΑ )  για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα .  Στα συγκεκριμένο πρόγραμμα το ΝΠΔΔ μπορεί να είναι μόνο συμπράττων         φορέας και για το λόγο αυτό  προχώρησε στην υπογραφή του μνημονίου στο οποίο αποτυπώνεται  η συμφωνία με το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ για την εκτέλεση της πράξης , το περιεχόμενο  της , το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα.  Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΝΠΔΔ θα επιχορηγούνται για κάθε ημέρα απασχόλησης με το  ποσό των 25 € και για διάστημα 5 μηνών.  Οι ωφελούμενοι του προγράμματος  θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης .  Το πρόγραμμα του έχει προταθεί από το ΝΠΔΔ (ΟΚΠΑΠΑ) Δήμου Ιωαννιτών  και έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  είναι το ακόλουθο :

Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣΑΡΙΘΜΟΣ
1ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ19
2ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ16
3ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ17
4ΟΔΗΓΟΙ8
5ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ5
6ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ7
7ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ8
8ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ22
9ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ4
10ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ4
11ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ3
12ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ3
13ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ3
14ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ5
15ΜΑΓΕΙΡΕΣ3
16ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ2
17ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ2
18ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ10
19ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ2
20ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ5
21ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (MARKETING)1
22ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ1
23ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ8
24ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ6
25ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ4
26ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ4
ΣΥΝΟΛΟ172

Οι ωφελούμενοι σύμφωνα με την πρόταση θα απασχοληθούν σε  δράσεις του ΝΠΔΔ όπως είναι :  Φροντίδα ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ, Εμψύχωση και Δημιουργική απασχόληση Ηλικιωμένων,  Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών Νέων και  Ενηλίκων, Συντήρηση παιδικών Σταθμών, Δικτύωση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών επισκεπτών σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ΝΠΔΔ.